409 Hollow Metallic Stripes

50% metallic
  • Model: 409